UN PETIT RECULL DE FOTOS....
FEINES REALITZADES A TALLER, INSTAL·LACIONS, MAQUINARIA....