ARTESANIA DE LA CASA

Aqui alguna mostra de mobles i varies coses fetes i disenyades per en Carles: